loader image

OSMANLI TEŞKİLATI CEYLANPINAR ŞUBE AÇILIŞI GENEL BAŞKAN TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Osmanlı Teşkilatı Genel Başkanı Mehmet Ali ARSLAN,açılışta yaptığı konuşmada Osmanlı kültürünün yaşatılması nın önemine vurgu yaparak,  Ceylanpınar şubelerinin Osmanlı’nın izlerini taşıyan bölgeler olduğunu ve bu bölgelerdeki insanların Osmanlı kültürüne olan ilgisine değindi. Teşkilatın Genel Başkanı, açılışta teşkilatın hedeflerini de paylaştı. Bu hedefler arasında Osmanlı tarihini araştırmak, Osmanlı kültürünü tanıtmak, Osmanlı dönemine ait eserleri korumaya hükümlü olan kurumlara yardımcı olmak bulunuyor. Ayrıca, teşkilat bünyesinde Osmanlıca kursları, konferanslar, sergiler ve etkinlikler düzenleyerek Osmanlı kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti. 

Genel başkan Mehmet Ali Arslan açılış konuşmasında önemli mesajlara yer verdi;

COĞRAFYA KADERDİR DEMİŞ İBNİ HALDUN, evet doğrudur, ama tarihsel mirasta kaderdir. Bizler büyük bir imparatorluğun, Cihanşümul bir İmparatorluğun Osmanlının mirasçılarıyız. Bu bize bir görev ve misyon yüklemektedir. Bizler çevremiz coğrafyasında ve dünyada meydana gelen hadiselere kayıtsız kalamayız. Bu bizim tarihi mirasımıza ihanet olur.

Şunu kesin bilin kardeşlerim dünya ve insanlık bizden sorumluluk istiyor. Bizim bundan kaçışımız olamaz. Tarihi miras kaderimizdir. Kanımızda ruhumuzda üç kıtaya nam salmış at koşuşturmuş Osmanlı Medeniyeti  var.

Osmanlı ahlakını, kültürünü ve hoşgörüsünü, medeniyetini gelecek nesillere aktaracağız. Bizim ecdadımız Osmanlı ruhunda  hiçbir zaman  Türk , Kürt Alevi, Sünni, Çerkez, Laz diye ayrım olmamıştır. Sen Ben yok,  Biz varız birlikte varız, güçlüyüz. Bizler de bugün onların izinden giderek hep beraber bir olup bu topraklarda barışı, birlik ve beraberliği sağlayacağız.

İnsan aç kalır, yaşar ama hürriyetsiz yaşayamaz.100 yıldır çeşitli hikayeler ve ninniler ile bir dev uyutuluyor. Ama artık uyanma, silkelenme ve yeniden kendine gelip dirilme vakti geldi ve geçti. Osmanlı Ruhu uyandı. Nizama yön verecek ve adalet getirecek bir ruh. Gücümüzün farkında olalım.

Kıymetli Hazirun , bu güzel coğrafya kolay kazanılmadı ve vatan olmadı. Emperyal güçlerin Müslüman Anadolu üzerindeki emelleri tarih boyunca bitmemiş ve devam etmiştir. Onlara göre Müslüman Türk Evladının Anadolu da yeri yoktur, olamaz…Asya bozkırlarına sürülmesi lazım.

Hey hat ki dışarıda düşman içeride işbirlikçiler. Asla pes etmeyeceğiz .Al Bayrağımız Allahın izniyle bu coğrafyada sonsuza kadar dalgalanacak.

Ve biz sadece bu coğrafyada değiliz, olmayacağız. Etki alanımız kıtaları aşıyor. Gönül coğrafyamız 23 milyon kilometre kareye sığmıyor.

Dünyanın tüm mazlum ülkeleri kurtarıcı olarak bu milleti bekliyor. Şanlı Ordu Şanlı Millet Şanlı Devlet. Bu coğrafyalarda bizi hesaba katmadan yazılan tüm senaryoları yırtıyor, her hesaplarını alt üst ediyoruz. Bizim olmadığımız hiçbir denklem sonuca ulaşamaz.  

Yüreğindeki Allah aşkıyla kıtalara sığmayan,fethettiği milyonlarca metrekareyi sadece bu ilahi aşk ekseninde şekillendiren küçük bir beylikten koskoca bir imparatorluğa dönüşen ve 7 asır hüküm süren bir medeniyetin torunlarıyız. Osmanlının mirasçısıyız.

Açılışta,  Ceylanpınar şubelerinin faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve bu şubelerde gerçekleştirilecek etkinlikler tanıtıldı. Derneğin genel başkanı, bu şubelerin Osmanlı kültürünün yaşatılması ve yayılması için önemli birer merkez olacağını söyledi.