VİZYON

Teşkilatımızın vizyonu insan haklarını en önemli hak kabul ederek,

Teşkilatımızın vizyonu insan haklarını en önemli hak kabul ederek, yaşadığı toplumun sorunlarına sahip çıkan yönetişim ve bilişim değerlendirmesini en üst düzeyde tutan, örgütlü toplumların önemini kabul eden ve bunun için çalışarak geleceğe ümitle bakmaktır. Maddi ve manevi mirasımızın en temel unsurlarından olan Osmanlı kültürünü, Osmanlı dilini, Osmanlı edebiyatını, sanatını, yaşatmak; ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye’nin ve Türk milletine has değerlerin tanınmasını sağlamaktır.

Teşkilat içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile konferans, kongre, sempozyum, panel, fuar, sergi, kermes, konser, etkinlik, araştırma, inceleme, etüt, anket, seminer, çalıştaylar vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal kültürel çalışmalar düzenlemek, amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yapıp, ilgili konularda öneri ve dilekleri saptamak, Türkiye ve Yurtdışında üniversiteler ve diğer eğitim ve öğretim ve araştırma
kurumları ile işbirliği yapmaktır.

MİSYON

Osmanlı Teşkilatı Ankara Genel Merkezi olarak; insanı her şeyin merkezine alarak,

Osmanlı Teşkilatı Ankara Genel Merkezi olarak;
insanı her şeyin merkezine alarak, gerek yerel gerekse
genel anlamda sivil toplum bilincini geliştirici çalışmalar
yapmak, güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda
bulunmak ve bu yolla nitelikli insan ve refah toplumunun
oluşmasına gayret göstermektir.

AMAÇ

Osmanlı Teşkilatı İkra emrine kulak asan Millî mücadele ruhunu barındıran önceliği hak ve adalet olan dava kardeşliğin birleşkesidir.

Osmanlı Teşkilatı İkra emrine kulak asan Millî mücadele ruhunu barındıran önceliği hak ve adalet olan dava kardeşliğin birleşkesidir.