loader image

Göyçe Zengezur Üniversitesi Yönetim Kurulu Önemli Görüşmeler İçin Bir Araya Geldi

Göyçe Zengezur Üniversitesi yönetim kurulu, bugün Dekanlarından Profesör Doktor Barış Öztürk ve Rektörleri Ali Bilginhoca’nın da katıldığı önemli toplantıda bir dizi kritik konuyu ele aldı. Toplantıda özellikle Uluslararası İlişkiler Bölümü başta olmak üzere, Tıp, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri hakkında önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Yönetim kurulu üyeleri, üniversitenin farklı bölümlerinin akademik ve idari performansını değerlendirmek ve gelecek projeksiyonlarını tartışmak üzere bir araya geldi. Toplantıda, uluslararası iş birliklerinin arttırılması ve öğrenci değişim programlarına olanak sağlanması için Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün rolü vurgulandı.

Tıp, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri hakkında yapılan görüşmeler, bu bölümlerin eğitim ve araştırma alanlarındaki başarılarının gözden geçirilmesine odaklandı. Üniversite yönetimi, bu bölümlerin akademik kalitesini koruma ve daha da geliştirme konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Toplantının en dikkat çeken tarafı ise, Türkiye’de bulunmayan ve nadir rastlanan bir fakülte olan “Yön ve Hareket” fakültesinin Göyçe Zengezur Üniversitesi bünyesinde açılacak olmasıydı. Bu fakülte, üniversitenin eğitim yelpazesine benzersiz bir katkı sağlayacak ve öğrencilere nadir bir disiplinde eğitim alma imkanı sunacaktır.

Göyçe Zengezur Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Barış Öztürk, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, üniversitenin eğitim ve araştırma alanlarını çeşitlendirmeye ve uluslararası düzeyde tanınan bir akademik kurum olma hedefine yönelik kararlılıklarını vurguladı. Rektör Ali Bilginhoca ise, Yön ve Hareket fakültesinin üniversite için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bu önemli toplantı, Göyçe Zengezur Üniversitesi’nin akademik gelişimine ve ileriye dönük stratejik planlarını belirlemesine katkı sağlayacak nitelikte görünüyor