loader image

ÇEKMEKÖY İLÇE BAŞKANI GENÇLERLE TOPLANTI DÜZENLEDİ

Sayın Fevzi POLAT, Osmanlı Teşkilatı Çekmeköy ilçe Başkanı olarak, ilçedeki gençlerle bir toplantı düzenleyerek teşkilatın vizyon, misyon ve amaçları hakkında bilgi verdi ve Osmanlı Teşkilatını tanıttı.

Toplantıda, Osmanlı Teşkilatının temel hedeflerinden birinin gençlerin sosyal, kültürel ve eğitimsel açıdan gelişimine katkı sağlamak olduğu vurgulandı. Osmanlı Teşkilatı’nın gençlere yönelik faaliyetleri, gençlerin nitelikli bir eğitim almasını sağlamak, meslek edinmelerini desteklemek ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini teşvik etmek olarak belirtildi.

Toplantıda ayrıca Osmanlı Teşkilatı’nın vizyonu ve misyonu hakkında da detaylı bilgiler paylaşıldı. Osmanlı Teşkilatı’nın vizyonu, geleneksel Osmanlı değerlerini koruyarak, gençlerin liderlik potansiyellerini ortaya çıkarmak ve toplumun gelişimine katkı sağlamaktır. Misyonu ise gençleri bilinçlendirmek, yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve onları toplumsal sorunlara duyarlı bireyler haline getirmektir.

Toplantıda ayrıca Osmanlı Teşkilatı’nın faaliyetlerine katılmak isteyen gençlere çeşitli olanaklar sunuldu. Gençlerin, teşkilat bünyesinde çeşitli eğitim programlarına katılmak, projeler üretmek ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak gibi fırsatları değerlendirebilecekleri belirtildi.

Fevzi POLAT, gençlere Osmanlı Teşkilatı’nın değerlerine sahip çıkmaları, tarih ve kültür mirasımızı korumaları, kendilerini geliştirmeleri ve topluma faydalı bireyler olmaları konusunda motivasyon sağladı. Gençlerin katılımıyla gerçekleşen toplantı, Osmanlı Teşkilatı’nın Çekmeköy ilçesindeki gençlerle iletişimini güçlendirme ve teşkilatın hedeflerine daha fazla genç bireyi dahil etme amacına hizmet etmiştir.