loader image

OSMANLI TEŞKİLATI 2. GENEL İL BAŞKANLARI TOPLANTISI GERCEKLEŞTİRİLDİ

Osmanlı Teşkilatı Toplantısı, Genel Başkan Arslan’ın liderliğinde gerçekleştirilen 2.İl Başkanları Ankara da toplantıda, teşkilatın faaliyetleri ve gelecek adımları ele alınmıştır.

Toplantıda, teşkilatın son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetler ve bu faaliyetlerin sonuçları değerlendirilmiştir. Faaliyetler arasında, üye sayısının artırılması, örgütlenme çalışmaları, eğitim ve seminerler gibi konular yer almıştır. Genel Başkan Arslan, bu faaliyetlerin başarısından memnuniyet duyduğunu ve teşkilatın daha da büyüyerek güçleneceğine inandığını belirtmiştir.

Toplantıda ayrıca, teşkilatın gelecek adımları ele alınmıştır. Yapılması planlanan çalışmalar ve hedefler tartışılmıştır. Bunlar arasında, siyasi çalışmalara ağırlık verme, ulusal ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi, kamuoyu çalışmaları gibi konular yer almıştır. Genel Başkan Arslan, teşkilatın daha etkin bir şekilde siyasete katkı sağlaması ve toplumun nabzını tutarak politika yapmada etkin olması gerektiğine vurgu yapmıştır.
İl Başkanlarına Osmanlı Teşkilatı Kimlikleri Genel Başkan tarafından verilerek rozetleri takıldı.

Toplantı, sonuç değerlendirmeleri ve kararların alınmasıyla sona ermiştir. Genel Başkan Arslan, teşkilat üyelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etmiş ve önümüzdeki dönemde daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etmiştir. Toplantı sonrasında teşkilat üyeleri, belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmüş ve teşkilatın büyümesine katkıda bulunmuşlardır.