loader image

SAYIN, DURMAZ KIZILTEPE’DE BAŞARILI İŞ ADAMLARIYLA

Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Bahattin DURMAZ, ikinci bir toplantıyı Kızıltepe’de başarılı iş adamlarıyla gerçekleştirdi. Toplantıda, Kızıltepe’nin önde gelen iş adamlarından Faruk Çelik ve Kadir Durak da bulunuyordu.

Bu önemli toplantı, Osmanlı Teşkilatı’nın bölge başkanının Kızıltepe’deki iş adamlarıyla bir araya gelerek işbirliği ve bilgi paylaşımı için yapıldı. Bahattin DURMAZ, toplantının çok verimli geçtiğini ifade etti ve ev sahibi olan iş adamlarına teşekkür etti.

Toplantıda, iş adamları arasında güçlü bir iletişim ve işbirliği ağı oluşturmak, bölgelerindeki ekonomik kalkınmayı desteklemek ve iş dünyasının sorunlarını tartışmak amaçlanıyordu. Bahattin DURMAZ, iş adamlarının görüşlerini dinledi ve çözüm önerileri üzerinde tartışıldı.

Bu toplantı, bölge başkanının bölgedeki iş adamlarıyla yakın ilişkiler kurma ve onların desteğini alarak bölgelerinin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunma hedefiyle gerçekleştirilen önemli bir etkinliktir.

Bahattin DURMAZ, toplantının verimli geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek iş adamlarına teşekkür etti. İşbirliğinin devamının sağlanması ve gelecekteki projelerin planlanması için önemli adımların atıldığı bu toplantı, bölgedeki iş dünyasının gelişimine önemli bir katkı sağlamayı hedeflemekteydi.