loader image

GÜNEYDOĞU ANADOLU BAŞKANI TOPLANTI KARARI ALDI

  Bölge de çok aktif olan Sn. Durmaz  bu toplantıda bölgenin sorunlarının ele alındığı ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bildirildi. Bahattin DURMAZ, yaptığı açıklamada, Osmanlı Teşkilatı  ( Derneği ) olarak bölge halkının sosyal, kültürel, tarım ve ekonomik sorunlarıyla ilgilendiklerini ve çözüm üretmeye çalıştıklarını belirtti. Toplantıya katılan dernek üyeleri, bölgedeki turizim, işsizlik, eğitim ve sağlık gibi konuları ele aldılar ve çözüm önerileri geliştirdiler. Ayrıca, bölgenin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve tanıtılması için çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı. Toplantı sonunda bir sonraki toplantının tarih ve yerinin belirlenmesi kararlaştırıldı. Osmanlı Teşkilatı Derneği’nin bölgedeki etkinliklerinin devam edeceği ve daha fazla insanı bilinçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.